Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marek Derda : Marek Derda
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6329023 2022.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6472750 2022.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 178 6429669 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 53 6503285 2022.02.28 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6616280 2022.03.27 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1180 6429668 2022.02.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3560 6429666 2022.02.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 837 6429667 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6540837 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6541062 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 6540838 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6542577 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 330 6344940 2022.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6389406 2022.01.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 110 6344938 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6540839 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 6514157 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6893483 2022.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6503284 2022.02.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6503280 2022.02.28 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6350136 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6618872 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6604388 2022.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6514158 2022.03.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 92 6444747 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 524 6329024 2022.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 130 6514159 2022.03.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6514161 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6514164 2022.03.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6616627 2022.03.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7444140 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6675217 2022.04.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6774997 2022.04.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6329021 2022.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6772694 2022.04.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6344363 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6540243 2022.03.12 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7156454 2022.06.25 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6344333 2022.01.08 mapa