Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Loco Tom : Tomasz Kosut
Liczba gatunków: 235Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1405 6320274 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 6320279 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 6339093 2022.01.07 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6339094 2022.01.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2690 6320282 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 276 6320281 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 593 6339097 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6514850 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6665230 2022.04.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 323 6320268 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 194 6338393 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 146 6339667 2022.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 6449244 2022.02.12 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6488076 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 173 6488075 2022.02.25 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 334 6339659 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6731193 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 561 6320269 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 6514849 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 73 6560655 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 117 6343567 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 367 6338398 2022.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 147 6338406 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2937 6320245 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 26 6326764 2022.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 516 6326754 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6344769 2022.01.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 29 6449372 2022.02.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7005990 2022.05.23 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7348907 2022.08.24 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6552756 2022.03.13
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 59 6458739 2022.02.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 6731188 2022.04.16 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 602 6338402 2022.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 74 6599661 2022.03.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 137 6321287 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 64 6504206 2022.02.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 434 6491786 2022.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 7005955 2022.05.23 mapa