Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Avestom : Tomasz Kulakowski
Liczba gatunków: 216Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 136 6314266 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 45 6460142 2022.02.15 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 251 6380764 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 34 6484250 2022.02.24 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6553077 2022.03.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 206 6408319 2022.01.29 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2110 6433152 2022.02.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8085 6433154 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7036446 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 118 6366049 2022.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6459724 2022.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 6359953 2022.01.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 6774211 2022.04.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 64 6484051 2022.02.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 74 6433198 2022.02.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7029592 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 6590273 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 246 6590816 2022.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 6590558 2022.03.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2039 6366492 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1128 6314840 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 58 6483566 2022.02.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 281 6433199 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 6985837 2022.05.20
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6349126 2022.01.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6498156 2022.02.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 6732266 2022.04.17 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6731685 2022.04.17
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 6644892 2022.04.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 6601027 2022.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6601281 2022.03.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6772647 2022.04.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6328514 2022.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6519542 2022.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 363 6552790 2022.03.14 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7098919 2022.06.11 mapa