Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

De Gi : Szymon Sendera
Liczba gatunków: 252Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6335646 2022.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6351722 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6391968 2022.01.22 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6368442 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 362 6335652 2022.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 6335656 2022.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6346389 2022.01.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 84 6346380 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 6391969 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7048414 2022.05.21 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 6368444 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 6368446 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 237 6351728 2022.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 86 6346383 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 103 6335640 2022.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6391976 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 23 6410825 2022.01.29 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6351709 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 59 6495198 2022.02.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 88 6335653 2022.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 31 6495157 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 163 6335651 2022.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 6368455 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 37 6548560 2022.03.12 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 56 6346388 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 6335661 2022.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 49 6346376 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6335636 2022.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 37 6335654 2022.01.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 301 6351704 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7072008 2022.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 6346387 2022.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6621976 2022.03.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6654717 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6654716 2022.04.02
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 6410811 2022.01.29 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 16 6398292 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 6335643 2022.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6398291 2022.01.23 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 6621630 2022.03.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6471099 2022.02.19 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6642113 2022.04.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 6391980 2022.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6942320 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6335626 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 7012630 2022.05.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6942306 2022.05.14 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 6789259 2022.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6642130 2022.04.01 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 7196691 2022.07.03 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7196685 2022.07.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva