Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Knieia : Bartłomiej Stankiewicz
Liczba gatunków: 110Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 6336843 2022.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6488017 2022.02.25 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 90 6347408 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6451335 2022.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 587 6361096 2022.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1009 6362443 2022.01.13 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6365960 2022.01.15 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 715 6362440 2022.01.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6336841 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6349241 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6451337 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 6333630 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6333631 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6596956 2022.03.23 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6566546 2022.03.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6593418 2022.03.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6593431 2022.03.22 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 6595536 2022.03.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6333627 2022.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6336840 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 6565017 2022.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6595545 2022.03.23 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 6333628 2022.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6565003 2022.03.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6333633 2022.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6565005 2022.03.17 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 105 6565018 2022.03.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322486 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6365958 2022.01.15 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6353898 2022.01.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6342578 2022.01.07 mapa