Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agnieszka Białostocka : Agnieszka Białostocka
Liczba gatunków: 217Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 565 6333943 2022.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6472766 2022.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 197 6420236 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 33 6519733 2022.03.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6616264 2022.03.27 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2485 6320082 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7566 6429661 2022.02.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5717 6429658 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6540834 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6541061 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 6540833 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6542571 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 379 6344928 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 99 6333940 2022.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 12 6540835 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 6514170 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6893482 2022.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 175 6500642 2022.02.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 146 6542648 2022.03.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6350145 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 6610659 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 6611036 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6514168 2022.03.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 686 6444761 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 6320720 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 142 6500641 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 129 6333936 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 51 6366483 2022.01.15 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 7027629 2022.05.28 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 6503333 2022.02.28 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6616613 2022.03.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7444133 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 24 6611033 2022.03.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6678952 2022.04.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 272 6610202 2022.03.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6772657 2022.04.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 6332315 2022.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6503318 2022.02.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6540242 2022.03.12 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7155569 2022.06.25 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6320722 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus