Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP ALAUDA : Piotr Kłonowski
Liczba gatunków: 153Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 208 6329228 2022.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 6320787 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
pospolity gęgawa, Anser anser
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 191 6340035 2022.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6376086 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 47 6332361 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 7472191 2022.10.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2334 6329233 2022.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6332360 2022.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 6329222 2022.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6329230 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 37 6557878 2022.03.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 94 6329229 2022.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 449 6329243 2022.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 6332366 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6837214 2022.05.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 6575532 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 6345045 2022.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 126 6346426 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2237 6320779 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6357952 2022.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 6345034 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 6600620 2022.03.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6493643 2022.02.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus