Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dzik : Sławomir Niedźwiecki
Liczba gatunków: 272Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 666 6328931 2022.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6472082 2022.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 428 6388564 2022.01.22 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6948855 2022.05.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 240 6445598 2022.02.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6541285 2022.03.12 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1923 6388534 2022.01.22 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 6078 6399476 2022.01.24 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10840 6444420 2022.02.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6472676 2022.02.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15118 6388885 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 110 6389388 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 9 6515748 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 46 6337428 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 150 6389387 2022.01.22 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6398359 2022.01.22 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 592 6343479 2022.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 90 6388837 2022.01.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 184 6332216 2022.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 83 6515603 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7195057 2022.07.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 6513774 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7195013 2022.07.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 510 6444402 2022.02.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6765176 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6332212 2022.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6388836 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 6568464 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6607825 2022.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 6332213 2022.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2718 6408137 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14138 6332198 2022.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 324 6373520 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 261 6472070 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 7430208 2022.08.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 6996033 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6420017 2022.02.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6465984 2022.02.17 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6601885 2022.03.24
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6798869 2022.04.26
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6615281 2022.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 52 6332524 2022.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 6398360 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 105 6343478 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 14 6389735 2022.01.22 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 6684084 2022.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 75 6318740 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 112 6399445 2022.01.24 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 308 6388899 2022.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7053805 2022.06.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 67 6331532 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7123085 2022.06.16 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6929290 2022.05.13 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6780386 2022.04.23 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6332653 2022.01.05 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 5 6986985 2022.05.20 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7107866 2022.05.04 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6765171 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 6332660 2022.01.05 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 483 6332661 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 759 6332521 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 9 6948841 2022.05.15 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7195015 2022.07.05 mapa