Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Antek Życki : Antoni Życki
Liczba gatunków: 170Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 121 6348279 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6531247 2022.03.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6638023 2022.03.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 33 6425997 2022.02.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 7222621 2022.07.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 82 6426000 2022.02.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1001 6425993 2022.02.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 901 6425994 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7093193 2022.06.10 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6447106 2022.02.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6447104 2022.02.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 6531261 2022.02.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6531263 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6447107 2022.02.12 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 68 6447108 2022.02.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 87 6348304 2022.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7093192 2022.06.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6638036 2022.03.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6638025 2022.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6531252 2022.03.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6531251 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 693 6318345 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 6531249 2022.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 81 6348280 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 44 6348295 2022.01.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7015393 2022.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 26 6313605 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6425998 2022.02.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6638004 2022.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7222601 2022.07.13 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7015403 2022.05.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6447110 2022.02.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus