Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Skotniczka : Eliza Suchozebrska
Liczba gatunków: 184Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 367 6317356 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 27 6529056 2022.02.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 92 6317365 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 54 6444649 2022.02.11 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6593894 2022.03.22 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 6512619 2022.02.25 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1173 6317348 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 6529058 2022.02.27 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6317368 2022.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6444613 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7100288 2022.06.08 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 95 6489444 2022.02.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 52 6489445 2022.02.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 6815833 2022.04.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 125 6512611 2022.02.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7175433 2022.06.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 111 6512622 2022.02.25 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7100287 2022.06.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 6593757 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 6629355 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 6529076 2022.02.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 369 6317351 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 907 6317358 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 31 6529061 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 68 6317346 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 40 6322576 2022.01.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 6444642 2022.02.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6444638 2022.02.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6593931 2022.03.22
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6980056 2022.04.28 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6980180 2022.04.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 6980053 2022.04.28 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 6980051 2022.04.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 6317357 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 9 6489377 2022.02.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 33 6489409 2022.02.25 mapa