Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Taurea : Monika Żochowska
Liczba gatunków: 240Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 955 6317956 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 6494936 2022.02.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 216 6333905 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 142 6442066 2022.02.11 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6539664 2022.03.11 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2093 6321447 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6442067 2022.02.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1128 6431435 2022.02.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6539633 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 53 6436651 2022.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7087683 2022.06.08 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 166 6321444 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6340561 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 274 6317963 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6732644 2022.04.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6488139 2022.02.25 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 43 6659382 2022.04.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 198 6411299 2022.01.29 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7183462 2022.07.02
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 244 6321440 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6345023 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 53 6568298 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 141 6374299 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 209 6317959 2022.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 520 6345020 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1512 6317955 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 47 6374305 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 625 6329731 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6345024 2022.01.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7062274 2022.06.04
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 68 6317975 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 6443822 2022.02.11
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6494530 2022.02.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 34 6321421 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 37 6654711 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 127 6568297 2022.03.18 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 6744174 2022.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6317960 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 16 6627270 2022.03.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3261 6499724 2022.02.27 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7214088 2022.07.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 6317980 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 6953325 2022.05.14 mapa