Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora
Liczba gatunków: 287Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1474 6322356 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 113 6328657 2022.01.04 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7463151 2022.09.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7409524 2022.09.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 5338 6322362 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 405 6322365 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1327 6322328 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 127 6390275 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 10 7043966 2022.05.31 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6390272 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 78 6390269 2022.01.22 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6390278 2022.01.22 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 169 6323870 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 6378792 2022.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 192 6322346 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6390994 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 20 6600052 2022.03.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 33 6475027 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 173 6475028 2022.02.20 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 718 6475029 2022.02.20 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 39 6572069 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 754 6322349 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 6390992 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 201 6551654 2022.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 119 6498892 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 285 6378843 2022.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 256 6328677 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2894 6322331 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 21 6475038 2022.02.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 494 6367089 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7202933 2022.07.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 6966341 2022.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 43 6322344 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 6661069 2022.04.04 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6700355 2022.04.12
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 89 6464248 2022.02.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 6396608 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 372 6327361 2022.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 6390277 2022.01.22 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 34 6599831 2022.03.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 37 6322368 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 10 6568930 2022.03.18 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 177 6491109 2022.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 13 6851010 2022.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 175 6315140 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 7011885 2022.05.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba