Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch
Liczba gatunków: 264Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 128 6317898 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 16 6589619 2022.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 143 6384200 2022.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 58 7481528 2022.10.04 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 189 6377085 2022.01.16 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6589613 2022.03.21 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6385814 2022.01.20 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 406 6317897 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6589625 2022.03.21 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1712 6377084 2022.01.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6712224 2022.04.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9792 6377075 2022.01.16 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6599328 2022.03.24 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 193 6379753 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6384221 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 19 6379751 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 17 6379752 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 6379754 2022.01.17 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 85 6382481 2022.01.18 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 199 6317902 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 25 6379756 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7068280 2022.06.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 6661264 2022.04.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6377076 2022.01.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 196 6384205 2022.01.19 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 20 6635805 2022.03.30 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 187 6384206 2022.01.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6384207 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 109 6569699 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 6589951 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 6415141 2022.01.31 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1564 6384202 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 429 6317899 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 44 6528629 2022.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 97 6410287 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 7142667 2022.06.21 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6950699 2022.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 54 6333758 2022.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6589952 2022.03.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6589947 2022.03.21
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6399666 2022.01.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6712153 2022.04.13 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 81 6379758 2022.01.17 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6379757 2022.01.17 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 43 6768573 2022.04.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6317896 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 91 6386826 2022.01.20 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 224 6479194 2022.02.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 132 6317925 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 6810433 2022.04.28 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 15 6810639 2022.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6635915 2022.03.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 7 6878452 2022.05.06 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6751687 2022.04.19 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6919184 2022.05.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 276 6317901 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 1633 6385694 2022.01.20 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax