Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 1 6995218 2022.05.21 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1200 6330825 2022.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 6575929 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6575963 2022.03.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 817 6321242 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6287 6321245 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 478 6321246 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 6342036 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7024731 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 16 6334687 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 7027716 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 77 6315434 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 6341910 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 304 6315440 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 6342104 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 40 6321239 2022.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 7020733 2022.05.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6342034 2022.01.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 791 6342112 2022.01.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 454 6321269 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6575982 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 57 6575966 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 6548066 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 6341986 2022.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 146 6326807 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12272 6315432 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6342111 2022.01.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 316 6341906 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 6326792 2022.01.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 7073043 2022.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 64 6341887 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 6692356 2022.04.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 6390500 2022.01.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6413839 2022.01.30 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 921 6321243 2022.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 6625977 2022.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana