Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski
Liczba gatunków: 93Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 217 6323310 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 153 6331238 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20841 6323285 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 307 6323386 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6341127 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6341222 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 6341181 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 6341006 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 392 6323287 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6341169 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 20 6340935 2022.01.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6341119 2022.01.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 84 6341182 2022.01.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 276 6341188 2022.01.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6323292 2022.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 88 6330581 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12488 6317416 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6341185 2022.01.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6323312 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 6341059 2022.01.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6340966 2022.01.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6341168 2022.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4994 6317427 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
pospolity grzywacz, Columba palumbus
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 418 6317422 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva