Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski
Liczba gatunków: 240Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 1 6994266 2022.05.21 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3659 6323310 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 6448569 2022.02.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 141 6448229 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6448571 2022.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3123 6331238 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 6469492 2022.02.18 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 52621 6323285 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6448585 2022.02.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3438 6323386 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6341127 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6341222 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7143174 2022.06.21 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 103 6341181 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 35 6341006 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1074 6323287 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 6341169 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 190 6340935 2022.01.07 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6710230 2022.04.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 13 6341119 2022.01.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2242 6341182 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7226544 2022.07.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2822 6341188 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6467572 2022.02.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 143 6597875 2022.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 275 6584419 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 339 6323292 2022.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 221 6330581 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49990 6317416 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6341185 2022.01.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 831 6323312 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 6341059 2022.01.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 11 6953981 2022.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 114 6340966 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 71 6420725 2022.02.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix