Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Anna W-K : Anna Włodarczak-Komosińska
Liczba gatunków: 248Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 933 6317572 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 305 6321814 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6952298 2022.05.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 121 6500784 2022.02.27 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6573912 2022.03.19 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 7784 6317598 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 6563488 2022.03.17 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25955 6317599 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 6455512 2022.02.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13996 6317596 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 121 6512430 2022.03.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 6353698 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6512434 2022.03.03 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1138 6321816 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 6374358 2022.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 440 6321815 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6654486 2022.04.03 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6952294 2022.05.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6812347 2022.04.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 122 6321820 2022.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 740 6321818 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7415452 2022.09.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 59 6573908 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 169 6543667 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 376 6341367 2022.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 950 6474818 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8857 6317559 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 77 6474815 2022.02.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 589 6370609 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 16 7038706 2022.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6573919 2022.03.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6530725 2022.03.08 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 12 6828312 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 9 6798002 2022.04.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 71 6341368 2022.01.07 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 20 6716631 2022.04.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 286 6336296 2022.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 11 6654484 2022.04.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7421299 2022.09.17 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6317578 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 106 6455502 2022.02.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 918 6341376 2022.01.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7006752 2022.05.23 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 6317575 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7211214 2022.07.10 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 6915723 2022.05.11 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculu