Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Robert Lo : Robert Locman
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 419 6313885 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 245 6359790 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 6483871 2022.02.24 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6522618 2022.03.06 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 689 6434544 2022.02.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 127092 6425277 2022.02.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6492045 2022.02.26 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30100 6416635 2022.02.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6388919 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6334371 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2097 6313883 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 191 6388913 2022.01.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 379 6313884 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6521612 2022.03.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6810913 2022.04.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 6491186 2022.02.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 314 6491395 2022.02.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2881 6313882 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6356338 2022.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 36 6574997 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 51 6594779 2022.03.23 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 171 6359782 2022.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1178 6484630 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8966 6313889 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 42 6373686 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 578 6484687 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 6985969 2022.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6927546 2022.05.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 37 6669842 2022.04.07 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6615078 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 6345196 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6786752 2022.04.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1055 6313881 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6822666 2022.04.30 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 24 6786753 2022.04.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6350164 2022.01.09 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 78 6313888 2022.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1988 6519600 2022.03.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 28 6896555 2022.05.08 mapa