Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Waldemarosam : Waldemar Okupniczak
Liczba gatunków: 153Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 81 6318823 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6519938 2022.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 314 6318921 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6445158 2022.02.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6374248 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 451 6318606 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6520553 2022.03.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 683 6319689 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 222 6343875 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6318803 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 6319577 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 36 6319578 2022.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 27 6319843 2022.01.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 197 6318918 2022.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 77 6318804 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6699412 2022.04.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6519941 2022.03.06 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7445587 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6496352 2022.02.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6496351 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 831 6318607 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6497220 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6343873 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7032697 2022.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7096127 2022.06.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6836889 2022.05.01
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus