Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

LMLek : Dariusz Piechota
Liczba gatunków: 235Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3366 6317063 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 6473449 2022.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 81 6320837 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 7463365 2022.09.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 6431085 2022.02.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 6317189 2022.01.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 15466 6317106 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6427901 2022.02.05 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2333 6320876 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3614 6317193 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7465680 2022.09.30 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7465691 2022.09.30 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 7465690 2022.09.30 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7467740 2022.10.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 979 6317060 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6370460 2022.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 460 6317107 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6581644 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6675467 2022.04.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 495 6370449 2022.01.15 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 7046992 2022.05.31 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 425 6317154 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 6317094 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 167 6581620 2022.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 521 6558611 2022.03.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 244 6317201 2022.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1028 6317194 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17597 6317046 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 139 6447238 2022.02.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1223 6317109 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6948685 2022.05.15 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 6949151 2022.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 132 6317137 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 6320914 2022.01.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 257 6317061 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 32 6619844 2022.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 384 6565525 2022.03.17 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7468406 2022.10.01 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 18 6635196 2022.03.30 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 6370484 2022.01.15 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 123 6317233 2022.01.01 mapa