Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz
Liczba gatunków: 215Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 579 6317406 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 6453222 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6320362 2022.01.02 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6400796 2022.01.24 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 505 6337543 2022.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1271 6320360 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 268 6316647 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 6320255 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 30 6416155 2022.01.30 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6416400 2022.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6416161 2022.01.31 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 6316538 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6320367 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 191 6320300 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 21 6416159 2022.01.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 6690438 2022.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7312055 2022.08.12 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6320252 2022.01.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 196 6317409 2022.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7405825 2022.09.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 153 6316539 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 19 6416167 2022.01.31 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 64 6563289 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 6317397 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 54 6317396 2022.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 143 6316540 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3008 6316541 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 17 6320352 2022.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 252 6317398 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7420495 2022.09.17 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6947484 2022.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6317393 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 6898674 2022.05.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6896942 2022.05.08
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 6317405 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 6823419 2022.04.29 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 6343094 2022.01.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6418210 2022.02.01 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 6703999 2022.04.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6316588 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 9 6449917 2022.02.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6475099 2022.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6984229 2022.05.19 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6316584 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6910346 2022.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 6805451 2022.04.27 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 6629233 2022.03.28 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 3 6889605 2022.05.07 mapa