Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1655 6322197 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 68 6453331 2022.02.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 112 6347657 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 87 6353022 2022.01.09 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6540226 2022.03.11 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6730583 2022.04.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 6199 6316445 2022.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21107 6347653 2022.01.08 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6390430 2022.01.22 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22388 6346817 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7367713 2022.08.27 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7367712 2022.08.27 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1326 6322198 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 6322200 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 457 6322199 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 17 6795601 2022.04.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 63 6502055 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6864433 2022.05.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 279 6322211 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7258283 2022.07.24 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 475 6322212 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6408761 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 109 6575645 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 183 6385654 2022.01.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 172 6346821 2022.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2022 6322216 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8184 6316457 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 151 6322207 2022.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1328 6346827 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 68 6322194 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7144465 2022.06.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 85 6316432 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 6655692 2022.04.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6540190 2022.03.11
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 128 6338695 2022.01.07 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 6655694 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 194 6575650 2022.03.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6947338 2022.05.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 31 6322202 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6628572 2022.03.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2015 6504724 2022.02.28 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7163308 2022.06.26
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 63 6316423 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 7127879 2022.06.17