Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

MarioGeo : Mariusz Lizoń
Liczba gatunków: 220Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1418 6316102 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6333575 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 254 6344302 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6319497 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6319498 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 205 6470924 2022.02.19 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6473551 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 6372463 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 6372467 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 121 6316097 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 109 6349323 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 81 6346295 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 32 6470923 2022.02.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 30 6615845 2022.03.27 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 25 6781858 2022.04.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 6426143 2022.02.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 141 6334158 2022.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6614705 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 256 6316101 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 6372469 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6627963 2022.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6782123 2022.04.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 6612900 2022.03.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 6349665 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 493 6316107 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6372471 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 6321679 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7071235 2022.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6321667 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 7034844 2022.05.29 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 33 6321678 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6627955 2022.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 139 6349333 2022.01.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6474533 2022.02.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 22 6718128 2022.04.14 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6313931 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7071239 2022.06.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 6479346 2022.02.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7070595 2022.06.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6314572 2022.01.01 mapa