Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk
Liczba gatunków: 239Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 317 6340152 2022.01.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 81 7016995 2022.05.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6349801 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 591 6339826 2022.01.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6339828 2022.01.07 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7044156 2022.05.26 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6339825 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6388875 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7076344 2022.06.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6340159 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6388873 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 6340156 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6409784 2022.01.29 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 96 6339833 2022.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6388871 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 6548365 2022.03.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 48 6475205 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 268 6475206 2022.02.20 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 133 6340150 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6697530 2022.04.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6340155 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7098793 2022.06.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6547665 2022.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 118 6351667 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 42 6351773 2022.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 105 6340157 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 6339835 2022.01.07 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 32 6475707 2022.02.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 6340158 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7102065 2022.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6410060 2022.01.29 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6997076 2022.05.22 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6589313 2022.03.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6397201 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 6340153 2022.01.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6400930 2022.01.23 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 63 6606590 2022.03.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7128417 2022.06.18 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 25 6547740 2022.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 6390586 2022.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 9 6894420 2022.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6316389 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 6958632 2022.05.15 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6873642 2022.05.05 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus