Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk
Liczba gatunków: 58Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6340152 2022.01.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6349801 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 240 6339826 2022.01.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6339828 2022.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6339825 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6388875 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6340159 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6388873 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6340156 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6339833 2022.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6388871 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 6340150 2022.01.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6340155 2022.01.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6351667 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6351773 2022.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6340157 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6339835 2022.01.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6340158 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
pospolity bażant, Phasianus colchicus
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6340153 2022.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6390586 2022.01.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6316389 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva