Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Aves : Leszek Smyk
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 411 6363344 2022.01.13 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 113 6415925 2022.01.31 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1554 6316286 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 6566307 2022.03.17 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 492 6407033 2022.01.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1422 6327698 2022.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4475 6365391 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1031 6369066 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6518319 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 100 6377546 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 153 6369561 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 232 6369065 2022.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 119 6396141 2022.01.23 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 46 6395994 2022.01.23 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 86 6369508 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6518310 2022.03.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6528358 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 6518316 2022.03.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 284 6369067 2022.01.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 256 6518317 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 39 6589104 2022.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 91 6589105 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 223 6396153 2022.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 756 6363339 2022.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3033 6327710 2022.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6531060 2022.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 306 6518303 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6531067 2022.03.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 6951174 2022.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6531095 2022.03.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 6361078 2022.01.12 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6598947 2022.03.23 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 23 6751768 2022.04.19 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 305 6369509 2022.01.15 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6528379 2022.03.07 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7131562 2022.06.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6357023 2022.01.10 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 47 6363342 2022.01.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 127 6377740 2022.01.16 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6923386 2022.05.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6352017 2022.01.09 mapa