Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Gołąb miejski : Barbara Polanin
Liczba gatunków: 196Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 468 6327633 2022.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6336767 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 6336768 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1407 6327636 2022.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6327641 2022.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6354786 2022.01.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 557 6327639 2022.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6353392 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 6374084 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6374083 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 234 6336744 2022.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 148 6336748 2022.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 131 6327643 2022.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6447457 2022.02.12 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6463631 2022.02.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 105 6463025 2022.02.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 162 6342797 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7400274 2022.09.09 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 6327644 2022.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6374086 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 6629699 2022.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 54 6730896 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 67 6463009 2022.02.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 6336742 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14385 6316554 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 6374080 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 352 6316557 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6353357 2022.01.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 29 6342844 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7380038 2022.09.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 27 6327640 2022.01.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 201 6327646 2022.01.03 mapa