Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Usługi Transportowe Rycyk : Roman Kempa
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2079 6315130 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 481 6315297 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6395180 2022.01.23 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6376809 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3964 6315495 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 6346457 2022.01.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6348 6314026 2022.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4770 6315497 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 87 6384985 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7025406 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6384991 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 46 6384989 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 451 6327821 2022.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 41 6321162 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 414 6315405 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6384952 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 18 6821556 2022.04.29 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 6838634 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 38 6549211 2022.03.13 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6839361 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 174 6384948 2022.01.18 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 22 6384946 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 6656236 2022.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 107 6652015 2022.04.03 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 99 6469337 2022.02.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 354 6321163 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7565 6315298 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 48 6500132 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 327 6448146 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7034413 2022.05.29 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 6990631 2022.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 25 6404279 2022.01.24 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6483059 2022.02.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 6602721 2022.03.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 6614342 2022.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 258 6315404 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7429016 2022.09.17 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6681666 2022.04.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 492 6315587 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 373 6314247 2022.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 380 6314025 2022.01.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 40 6811690 2022.04.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 830 6313348 2022.01.01 mapa