Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ławka Rezerwowych #1 : Michał Polakowski
Liczba gatunków: 98Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 753 6315328 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 34 6329961 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6372964 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 615 6362949 2022.01.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 927 6360747 2022.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 84 6361111 2022.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6372965 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 820 6362941 2022.01.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 7 6365935 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1000 6329443 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 124 6362463 2022.01.13 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364430 2022.01.14 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4812 6329741 2022.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 6362469 2022.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 283 6329958 2022.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 86 6363815 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6329415 2022.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 539 6362470 2022.01.13 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 202 6329737 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6345464 2022.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6368266 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2329 6315312 2022.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6345468 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6345459 2022.01.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 146 6362467 2022.01.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 12 6362466 2022.01.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 498 6315316 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 6366479 2022.01.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 127 6329397 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6360768 2022.01.12 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 405 6329414 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
pospolity żuraw, Grus grus
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda