Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ławka Rezerwowych #1 : Michał Polakowski
Liczba gatunków: 291Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2628 6315328 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 127 6449741 2022.02.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1509 6329961 2022.01.04 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 6645101 2022.04.02 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1065 6372964 2022.01.16 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 16 6534587 2022.03.06
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 619 6362949 2022.01.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 12782 6360747 2022.01.12 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 74 6461443 2022.02.15
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 71752 6361111 2022.01.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 31 6461457 2022.02.15
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 193203 6372965 2022.01.16 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 6567354 2022.03.18
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 822 6362941 2022.01.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 8 6365935 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1036 6329443 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 186 6362463 2022.01.13 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364430 2022.01.14 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6531 6329741 2022.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 76 6362469 2022.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 720 6329958 2022.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 93 6363815 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7121122 2022.06.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 67 6768254 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6645836 2022.04.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1204 6329415 2022.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6826346 2022.04.30
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2271 6362470 2022.01.13 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 657 6329737 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 388 6550532 2022.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2604 6561611 2022.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1642 6345464 2022.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 73264 6368266 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20259 6315312 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10389 6448443 2022.02.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5233 6345468 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6411137 2022.01.29
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 7012335 2022.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 46 6345459 2022.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 97 6448060 2022.02.12 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6743367 2022.04.18
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6567344 2022.03.18
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 174 6564959 2022.03.17 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 17 6684067 2022.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 467 6362467 2022.01.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 12 6362466 2022.01.13 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 72 6684032 2022.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 874 6315316 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 141 6402845 2022.01.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1527 6366479 2022.01.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 15 6924639 2022.05.12 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 281 6329397 2022.01.04 mapa