Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

PtakoholikSquad : Michał Kowalczuk
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 682 6334358 2022.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6618293 2022.03.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6618266 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6583140 2022.03.20 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6583104 2022.03.20 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 7027821 2022.05.28 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1828 6452213 2022.02.13 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2775 6446175 2022.02.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5756 6446170 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 84 6856695 2022.05.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 18 7528102 2022.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7388089 2022.09.05 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 329 6358497 2022.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6350501 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 584 6315611 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 20 6874369 2022.05.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 6866351 2022.05.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6847890 2022.05.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 334 6358499 2022.01.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 430 6358484 2022.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6872167 2022.05.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 53 6583102 2022.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 77 6583126 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 81 6610366 2022.03.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2285 6583073 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3113 6315609 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 6358503 2022.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 345 6418682 2022.02.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 48 6334346 2022.01.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 46 6339145 2022.01.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X