Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Stanisław Turowski : Stanisław Turowski
Liczba gatunków: 264Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 6313300 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 82 6519772 2022.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 66 6350651 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6453575 2022.02.13 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6349485 2022.01.09 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 6368097 2022.01.15 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3 6348925 2022.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6348926 2022.01.09 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6383767 2022.01.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6348927 2022.01.09 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6350887 2022.01.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 6365402 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7026701 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6366164 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6365407 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6313964 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6344359 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 6313425 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 32 6365823 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7188853 2022.07.03 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 38 6520413 2022.03.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6851493 2022.05.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6313466 2022.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6313465 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6365403 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 6578037 2022.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 102 6374392 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6577762 2022.03.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6344032 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6313415 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6313539 2022.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6313963 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 6315591 2022.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7041598 2022.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6326049 2022.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 6349663 2022.01.09 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 4 6496420 2022.02.27
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6571323 2022.03.19
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6345248 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6652953 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6365404 2022.01.15 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6365405 2022.01.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6782785 2022.04.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6313464 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6348928 2022.01.09 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 105 6519609 2022.03.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7040841 2022.05.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6324841 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 6956185 2022.05.15
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 6944838 2022.05.15 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 6824026 2022.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6594891 2022.03.23 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 6881924 2022.05.07 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 6884614 2022.05.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 6776792 2022.04.23 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 6333402 2022.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 3 6313893 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 62 6313978 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii