Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

anielskiefoto.pl : Małgorzata Łuczkiewicz
Liczba gatunków: 225Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 844 6314672 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6526429 2022.03.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 64 6512963 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6511027 2022.03.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7214566 2022.07.10 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 456 6460067 2022.02.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 511 6345249 2022.01.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6511019 2022.03.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6527484 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7447805 2022.09.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 7438609 2022.09.23 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6526427 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 88 6408579 2022.01.29 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 6350129 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 166 6333833 2022.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6848357 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 20 6488175 2022.02.25 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6512960 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6847550 2022.05.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 132 6366792 2022.01.15 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7061306 2022.06.04 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 587 6366790 2022.01.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6394510 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 44 6590856 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 6372592 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 23 6409173 2022.01.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 6511009 2022.03.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2544 6314553 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 17 6394512 2022.01.23 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 112 6468510 2022.02.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 205 6314549 2022.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7060957 2022.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 138 6320014 2022.01.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 6511022 2022.03.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7441457 2022.09.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 91 6512885 2022.03.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6744495 2022.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 166 6314563 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6522363 2022.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 268 6498212 2022.02.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur