Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek
Liczba gatunków: 194Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1076 6313352 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 391 6313354 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 91 6373945 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4464 6313291 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 44 6316952 2022.01.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25438 6313677 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 12 6387368 2022.01.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26825 6313678 2022.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6571869 2022.03.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 160 6334733 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6313393 2022.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 302 6313390 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 7004229 2022.05.23 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 183 6313392 2022.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 7004247 2022.05.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 161 6313394 2022.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 100 6569819 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 6615214 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 97 6426105 2022.02.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1499 6314456 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4241 6313342 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 113 6516617 2022.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1048 6316139 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 6855148 2022.05.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6491989 2022.02.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6491971 2022.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix