Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek
Liczba gatunków: 236Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1460 6313352 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 7567465 2022.10.30 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 646 6313354 2022.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 7557095 2022.10.27 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 136 6373945 2022.01.16 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 7613653 2022.11.13 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 13554 6313291 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 72 6316952 2022.01.01 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 41983 6313677 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 13 6387368 2022.01.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 41977 6313678 2022.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 3 6571869 2022.03.19 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 7557098 2022.10.27 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 12 7559335 2022.10.28 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 7557104 2022.10.27 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7557466 2022.10.27 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 164 6334733 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 6313393 2022.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 302 6313390 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 30 7566485 2022.10.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 7345499 2022.08.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 7004229 2022.05.23 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 187 6313392 2022.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 7004247 2022.05.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 168 6313394 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 43 7356218 2022.08.26 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 100 6569819 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 147 6615214 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 123 6426105 2022.02.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1621 6314456 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8480 6313342 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 121 6516617 2022.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1637 6316139 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 6855148 2022.05.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6491989 2022.02.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6491971 2022.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 6313976 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6730146 2022.04.16 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 202 6313351 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 7557096 2022.10.27 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7004238 2022.05.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6313940 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 300 6315844 2022.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1148 6315845 2022.01.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 6891807 2022.05.07 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 126 6313794 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba