Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak
Liczba gatunków: 248Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 567 6316876 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 42 6372833 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7438071 2022.09.23 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6324855 2022.01.02 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1959 6316931 2022.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1812 6325280 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 811 6324853 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 7024821 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7024822 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7444303 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7031168 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 646 6324858 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 29 6345997 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 61 6325224 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6372835 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 6721804 2022.04.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 406 6335027 2022.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6777441 2022.04.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 401 6430232 2022.02.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 6471655 2022.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 266 6618405 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1227 6636961 2022.03.30 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 86 6625597 2022.03.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2360 6394036 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7418 6316880 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 139 6618415 2022.03.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1229 6365545 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6319005 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 21 6955056 2022.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 58 6316883 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 124 6357779 2022.01.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 74 6365546 2022.01.15 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 24 6721741 2022.04.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 480 6616563 2022.03.27 mapa