Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ortolan Team : Waldemar Michalak
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 590 6314525 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 6457406 2022.02.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 508 6315493 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 17 6440262 2022.02.10 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6378731 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 5553 6313950 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6348006 2022.01.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2675 6314518 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6440259 2022.02.10 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2513 6313951 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7420889 2022.09.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 6320005 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6343899 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 165 6319259 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7420897 2022.09.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 76 6399557 2022.01.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6981591 2022.05.19 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6650861 2022.04.03 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1084 6329139 2022.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 6980782 2022.05.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 538 6314055 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7420873 2022.09.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 36 6557428 2022.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 225 6593468 2022.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 192 6499302 2022.02.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 437 6329895 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1738 6313944 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 97 6527124 2022.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 164 6457122 2022.02.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6474121 2022.02.20 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7181589 2022.07.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6723010 2022.04.15 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7051113 2022.06.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 33 6649741 2022.04.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6593478 2022.03.22 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 166 6329133 2022.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7420895 2022.09.17 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6722972 2022.04.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6317410 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 44 6393812 2022.01.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 94 6451332 2022.02.13 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 6739059 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26 6317948 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus