Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcin Charymski : Marcin Charymski
Liczba gatunków: 220Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 703 6314275 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6472151 2022.02.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6472150 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6472160 2022.02.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7152332 2022.06.23 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 326 6318791 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4165 6318763 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 791 6472149 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7030572 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 7027315 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7042250 2022.05.30 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7030748 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 44 6318793 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6395799 2022.01.23 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 115 6318785 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7030879 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7129091 2022.06.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 7032759 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7129031 2022.06.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 118 6319850 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 7133497 2022.06.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 74 6319849 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7027344 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6612648 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 43 6380644 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 57 6329032 2022.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 46 6329036 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5547 6313265 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 6590302 2022.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 141 6319864 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 180 6314578 2022.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 11 6960101 2022.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 228 6314291 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6960116 2022.05.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6328899 2022.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6652346 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 6590307 2022.03.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 7129030 2022.06.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6161 6313919 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 6442134 2022.02.11 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus