Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal
Liczba gatunków: 235Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1030 6353978 2022.01.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7148798 2022.06.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1392 6378475 2022.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6378494 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6378468 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 6353973 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 6378492 2022.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 118 6353998 2022.01.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 13 7082257 2022.06.07 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 37 7346574 2022.08.19 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 6526211 2022.03.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 598 6354054 2022.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 15 6620937 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 198 6353975 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6378496 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 55 6620939 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 6620899 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 6526167 2022.03.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 6620890 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1492 6317881 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6378466 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 181 6354032 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7164254 2022.06.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 92 6455332 2022.02.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6727043 2022.04.14 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 6755775 2022.04.20
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus