Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer
Liczba gatunków: 270Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1914 6327186 2022.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 76 6467277 2022.02.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 373 6333886 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2250 6442019 2022.02.11 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 4 6538699 2022.03.11 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4870 6340863 2022.01.07 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6442020 2022.02.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2540 6364336 2022.01.14 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6467793 2022.02.18 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 590 6340864 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 18 6433639 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7448299 2022.09.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 39 6348514 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 6433641 2022.02.07 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6541468 2022.03.07 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5245 6343761 2022.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 152 6343762 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1052 6343754 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 23 6348515 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 22 6511685 2022.03.03 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 69 6513352 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 453 6348506 2022.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 7057405 2022.06.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2696 6348505 2022.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 6406812 2022.01.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 97 6592185 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 288 6511681 2022.03.03 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 424 6406813 2022.01.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 745 6442003 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4607 6322008 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 137 6386891 2022.01.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1156 6343756 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 101 6356525 2022.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 7060954 2022.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 71 6336503 2022.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 6442008 2022.02.11 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6585960 2022.03.20
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 6490540 2022.02.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 41 6348508 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 71 6673839 2022.04.08 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 229 6348504 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6348509 2022.01.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 6809086 2022.04.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 143 6316030 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 74 6420863 2022.02.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 7658 6434708 2022.02.08 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7016828 2022.05.26 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 71 6321999 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 6 7038019 2022.05.29
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1489 6876321 2022.05.04 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 34 6796972 2022.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 8 6634606 2022.03.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 9 6932321 2022.05.14 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 12 6716955 2022.04.14 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 6826973 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 19 6348499 2022.01.08 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 3777 6348507 2022.01.08 mapa