Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Maks Paczkowski : Maksymilian Paczkowski
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6365900 2022.01.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 7040578 2022.01.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 34 6454540 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 674 6315506 2022.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4701 6315510 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 6454535 2022.02.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1654 6315505 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 39 6401449 2022.01.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6456019 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6401463 2022.01.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 34 6401465 2022.01.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6812285 2022.04.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 6812272 2022.04.28 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7378927 2022.09.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6456022 2022.02.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6456020 2022.01.26 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 32 6401462 2022.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 6570115 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 6350040 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6489391 2022.02.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 68 6456021 2022.02.13
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 638 6350043 2022.01.09 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6767097 2022.04.21
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 6546018 2022.03.13
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 7393128 2022.09.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7224320 2022.07.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 16 6456024 2022.02.12
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus