Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kacper Mikulski : Kacper Mikulski
Liczba gatunków: 214Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 6382855 2022.01.15 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 6521486 2022.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6472640 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6382911 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 615 6384540 2022.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2900 6382842 2022.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4950 6382843 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6726759 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6770979 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6382854 2022.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6382914 2022.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 6382909 2022.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 6770909 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6770910 2022.04.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6844416 2022.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6382899 2022.01.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6465419 2022.02.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 6571084 2022.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 6638872 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 6382896 2022.01.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 6382910 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 673 6382326 2022.01.08 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 6382880 2022.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 245 6382327 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6382464 2022.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 6879601 2022.05.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 41 6382501 2022.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6686418 2022.04.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6676574 2022.04.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6615324 2022.03.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6571086 2022.03.18 mapa