Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Passer domesticus & son : Rafał Walczybok
Liczba gatunków: 178Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 352 6319296 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6319314 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 155 6443441 2022.02.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6319302 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 74 6319306 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6444070 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 6319309 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6319776 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 153 6319294 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6496941 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 74 6443173 2022.02.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 6767309 2022.04.22 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7453801 2022.09.26 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6442576 2022.02.11 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 99 6319310 2022.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 151 6443175 2022.02.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6767324 2022.04.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6767298 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 6319308 2022.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 105 6319774 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4615 6318628 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 6373737 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 157 6319775 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6379248 2022.01.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 42 6351987 2022.01.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7104064 2022.06.12 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix