Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Alauda : Węcławek Dariusz
Liczba gatunków: 149Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 98 6319630 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 6397412 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 53 6319619 2022.01.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1250 6319616 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13084 6319624 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 6532296 2022.03.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1556 6319626 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 3 6593267 2022.03.22 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6562324 2022.03.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6373829 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 79 6319620 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 6319618 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 191 6319625 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7316195 2022.08.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 6662763 2022.04.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6505024 2022.03.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 135 6373812 2022.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 465 6319632 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6373834 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 6554141 2022.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 45 6557368 2022.03.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 6373813 2022.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 415 6319623 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 668 6316766 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 6529776 2022.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6319635 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6397376 2022.01.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus