Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Qll27 : Maciej Kulmajer
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 134 6445284 2022.02.12 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6593511 2022.03.22 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 54 6397538 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 6445220 2022.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 587 6445286 2022.02.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 6446713 2022.02.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 128 6445290 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7427781 2022.09.18 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 6394057 2022.01.23 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 28 6451268 2022.02.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6445280 2022.02.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6763027 2022.04.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7471971 2022.10.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 6839479 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 157 6451275 2022.02.13 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6839501 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 102 6451282 2022.02.13 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6451278 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 6551706 2022.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 6573470 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 6514409 2022.02.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 72 6543517 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 457 6382804 2022.01.18 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6839484 2022.05.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 63 6490699 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7379580 2022.07.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6573460 2022.03.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6847761 2022.05.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6652518 2022.04.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 6618440 2022.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 64 6451280 2022.02.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7445552 2022.09.17 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6839403 2022.05.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 24 6382799 2022.01.18 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6445294 2022.02.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 53 6491375 2022.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 7206461 2022.07.08 mapa