Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojec : Grzegorz Lorek
Liczba gatunków: 223Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1420 6355111 2022.01.09 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6456414 2022.02.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3234 6314346 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 21 6404374 2022.01.18 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2328 6338099 2022.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 6411457 2022.01.29
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5348 6325673 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 955 6318309 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 189 6404288 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6404291 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1574 6393098 2022.01.17 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6355115 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 374 6338121 2022.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6404365 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 26 6355364 2022.01.09 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 7426552 2022.09.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 159 6355112 2022.01.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 7180315 2022.06.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 159 6355113 2022.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6404383 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 43 6641477 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 46 6537378 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 296 6477388 2022.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 896 6405449 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14357 6313962 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 109 6477048 2022.02.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 759 6314347 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6553710 2022.03.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 7168378 2022.06.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 28 6355792 2022.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6376040 2022.01.15 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6564670 2022.03.13 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6815731 2022.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 528 6355104 2022.01.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6404301 2022.01.18 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7017550 2022.05.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana