Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Rycak : Michał Rycak
Liczba gatunków: 211Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6313859 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 6459930 2022.02.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6453745 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6860336 2022.05.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3 6318731 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6436370 2022.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6436371 2022.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7392622 2022.09.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6333677 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6333679 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7188953 2022.07.03 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 6507370 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6861709 2022.05.03 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6507382 2022.03.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7403305 2022.09.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6749728 2022.04.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6721696 2022.04.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6764470 2022.04.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6507371 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317686 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6764471 2022.04.22 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7403310 2022.09.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6317680 2022.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6989731 2022.05.20
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6318736 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6975359 2022.05.18
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6496587 2022.02.27
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7403412 2022.09.07 mapa