Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach
Liczba gatunków: 181Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 79 6313820 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6620294 2022.03.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6620290 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6650167 2022.04.03 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6652719 2022.04.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 896 6347227 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 6372391 2022.01.16 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 6372388 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 6314374 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 41 6314131 2022.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 81 6313731 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6620289 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6845227 2022.05.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 6331149 2022.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 143 6330120 2022.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6362175 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 32 6619502 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 66 6621830 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
dość pospolity krakwa, Mareca strepera
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 230 6545359 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6313730 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 101 6313729 2022.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6585777 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7011208 2022.05.24 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7106564 2022.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 6372386 2022.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix