Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 6415539 2022.01.31 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 6501452 2022.02.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 102 6501458 2022.02.27 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 7518397 2022.10.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 614 6517383 2022.03.05 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6592230 2022.03.22 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 26 6319420 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1001 6315884 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6538384 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 260 6349535 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7522565 2022.10.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7517537 2022.10.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 127 6333042 2022.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6389877 2022.01.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6352304 2022.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6591429 2022.03.22 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6591312 2022.03.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 6389880 2022.01.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 6319422 2022.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 6711574 2022.04.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6559095 2022.03.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6389885 2022.01.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 6501504 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 409 6319418 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 6319424 2022.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 101 6389333 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7156119 2022.06.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 7102812 2022.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6528313 2022.03.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6711683 2022.04.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 25 6711681 2022.04.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 48 6319423 2022.01.02 mapa