Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul
Liczba gatunków: 250Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6328000 2022.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 41 6518607 2022.03.05
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 104 6318087 2022.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6812493 2022.04.27 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 304 6489606 2022.02.25 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6489608 2022.02.25 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 225 6431460 2022.02.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 42 6318083 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 6504710 2022.02.25 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 6476831 2022.02.20 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6489604 2022.02.25 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 522 6391925 2022.01.22 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 6620015 2022.03.27 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 73 6337105 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 6337014 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 16 6336930 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 16 6336929 2022.01.06 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6394540 2022.01.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 184 6318086 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 177 6346585 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 6336922 2022.01.06
X rzadki szlachar, Mergus serrator 31 6337012 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 128 6489731 2022.02.25 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7378926 2022.09.03 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6757941 2022.04.20
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 515 6392008 2022.01.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7038 6337015 2022.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2509 6337016 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 6622340 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6577609 2022.03.19
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 59 6397181 2022.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 95 6336919 2022.01.06
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 6382225 2022.01.15
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 38 6577608 2022.03.19
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 54 6543997 2022.03.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6643273 2022.04.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 7127558 2022.06.17 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6518747 2022.03.05
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6943181 2022.05.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6867602 2022.05.03
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6471077 2022.02.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6536608 2022.03.10
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 6318089 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 27 6346584 2022.01.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6866359 2022.05.03 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6318809 2022.01.02
X dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6549327 2022.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 184 6336952 2022.01.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328014 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7466878 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6916743 2022.05.11 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6831756 2022.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7384638 2022.09.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6529686 2022.03.07 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1536 6333212 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 84 6318082 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax