Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KRISS : Krystian Jainta
Liczba gatunków: 245Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5332865 2021.03.25 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 246 5061814 2021.01.08 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 5236164 2021.02.28 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 5048255 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5262044 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 522 5235888 2021.02.28 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 5271182 2021.03.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3974 5048256 2021.01.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1605 5261989 2021.03.07 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5261987 2021.03.07 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5149568 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5061845 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 121 5149569 2021.02.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 5149601 2021.02.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 5236078 2021.02.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 5072609 2021.01.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5262055 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 13 5061806 2021.01.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 870 5061811 2021.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5988268 2021.08.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1460 5061809 2021.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 5321285 2021.03.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5371311 2021.04.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5321282 2021.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5061849 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 302 5061834 2021.01.08 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5434046 2021.04.10 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 612 5061807 2021.01.08 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 5262064 2021.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 51 5072439 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 5180927 2021.02.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5717386 2021.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5072638 2021.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5072503 2021.01.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 5149609 2021.02.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5963905 2021.08.11 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 5061816 2021.01.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5321287 2021.03.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 5061828 2021.01.08 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5371375 2021.04.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 393 5236081 2021.02.28 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5638979 2021.05.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 37 5032514 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5638982 2021.05.13 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 22 5522041 2021.04.27 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 5521978 2021.04.27 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5236358 2021.01.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 5 5717389 2021.05.27 mapa