Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomasz Duda : Tomasz Duda
Liczba gatunków: 142Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 635 5134804 2021.01.30 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6192340 2021.11.03 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 61 5146171 2021.02.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5212361 2021.02.23 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2297 5212357 2021.02.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 365 5146167 2021.02.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2541 5146166 2021.02.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 125 5184161 2021.02.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5198163 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 493 5184160 2021.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 415 5106707 2021.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5559092 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5123135 2021.01.25 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 266 5184166 2021.02.15 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5481133 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 830 5123137 2021.01.25 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5198217 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 52 5392964 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 55 5378653 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 134 5366873 2021.03.31 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 170 5096063 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4562 5096037 2021.01.17 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6045347 2021.09.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 78 5096076 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 5134807 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 59 5106708 2021.01.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 5366872 2021.03.31 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 428 5188451 2021.02.17 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5378656 2021.04.02 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 270 5184167 2021.02.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 272 5290975 2021.03.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 34 5097893 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 182 5566168 2021.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5702138 2021.05.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 17 5096040 2021.01.17 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 775 5106719 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 783 5120731 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta