Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

wodzu : Łabaj Paweł Łabaj
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 983 5038990 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5039001 2021.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 5134286 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 444 5038890 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5281942 2021.03.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 5038891 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 101 5278746 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5281949 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5278756 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5278755 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 184 5039011 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5105898 2021.01.20 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 140 5105892 2021.01.20 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 5278780 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 5038611 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5281948 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 61 5417506 2021.04.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 195 5038620 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5393294 2021.04.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 5038605 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5278774 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5381256 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 61 5381234 2021.04.03 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 5116817 2021.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 96 5278763 2021.03.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 352 5038994 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5039005 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 55 5039012 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5688262 2021.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 72 5038888 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 5116782 2021.01.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5339479 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 29 5105909 2021.01.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5417495 2021.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 86 5278785 2021.03.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5105890 2021.01.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 35 5381255 2021.04.03 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 5547054 2021.05.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5342557 2021.03.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 411 5229191 2021.02.27 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5568888 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 49 5038616 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5763213 2021.06.04 mapa