Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

teamsym : Szymon Kopeć
Liczba gatunków: 142Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 107 5158936 2021.02.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6277113 2021.12.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 876 5236458 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6293434 2021.12.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5 5230871 2021.02.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 180 5155726 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5155732 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 68 5236461 2021.02.28 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6166648 2021.10.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 203 5155725 2021.02.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 6166640 2021.10.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 89 5155728 2021.02.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 5158943 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5981785 2021.08.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6166655 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1141 5155729 2021.02.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6288698 2021.12.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5767987 2021.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6308889 2021.12.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5542840 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 33 5302891 2021.03.18 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6277155 2021.12.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5870212 2021.07.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 9 5359922 2021.03.30 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 75 5230885 2021.02.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 5217114 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5834910 2021.06.23 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 5634654 2021.05.13 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 17 5543426 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 5543432 2021.05.01 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 5638803 2021.05.14 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5638800 2021.05.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5638805 2021.05.14 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1934 5158940 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 396 5214348 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus